หน้าแรก
รศ. ดร. พยุง มีสัจ นำทีมผู้บริหารประชุมกิจกรรมโครงการผู้บริหารสัญจร!

รศ. ดร. พยุง มีสัจ นำทีมผู้บริหารประชุมกิจกรรมโครงการผู้บริหารสัญจร!

image

       

 

         วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. – 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทีนี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และอาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ นำคณะกรรมการโครงการผู้บริหารสัญจร พบกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้บริหาร

         จากนั้นเวลาประมาณ 10.50 น. – 11.40 น. พบกับคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ นำโดย ผศ.สุรสิทธิ์ แสงสุริยะ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร

         การประชุมในวันนี้เพื่อประชาสัมพันธ์การบริการและหารือเกี่ยวกับการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ครอบคลุมหลักสูตรการเรียนการสอนของคณาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมากที่สุด

 

smileyenlightenedsmileyenlightenedsmileyenlightenedsmileyenlightenedsmileyenlightenedsmileyenlightenedsmileyenlightenedsmileyenlightened

ข่าวอื่นๆ