หน้าแรก
รศ. ดร.พยุง มีสัจ นำทีมผู้บริหารร่วมโครงการผู้บริหารสัญจร

รศ. ดร.พยุง มีสัจ นำทีมผู้บริหารร่วมโครงการผู้บริหารสัญจร

image

   

      วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. -  09.40 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการ นำทีมบริหารออกประชุมโครงการผู้บริหารสัญจรกับศาสตราจารย์ ดร.นิสัย เฟื่องเวโรจน์สกุล คณบดี และคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS)  รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams


       ต่อมา เวลา 11.00 น. – 12.00 น. พบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระศักดิ์ เสรีกุล คณบดีและคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการของคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Google Meet 


       วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดการดำเนินงานของสำนัก การนำองค์กร ตลอดจนประชาสัมพันธ์บริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดกลาง ทั้งนี้ยังต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการจากบุคลากรทั้ง 2 คณะ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากจากทั้ง 2 คณะ

smileyenlightenedsmileyenlightenedsmileyenlightenedsmileyenlightenedsmileyenlightenedsmileyenlightened

ข่าวอื่นๆ