หน้าแรก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร นำทีมตัวแทนบุคลากรจากคณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร นำทีมตัวแทนบุคลากรจากคณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน

image

        17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. - 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และตัวแทนบุคลากรจากคณะกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อ.ปากพลี จ.นครนายก โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่เด็ก ๆ ชั้นประถม ได้แก่ การจัดทำมุมหนังสือด้านสิ่งแวดล้อม การให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำ การใช้ไฟฟ้า การคัดแยกขยะที่ถูกวิธี ตลอดจนการให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะด้วยหลัก 3Rs (Reuse Reduce Recycle) หลังจากการให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว ยังมีการชักชวนเด็ก ๆ เล่นเกม เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่ได้รับฟังจากพี่ ๆ ด้วย ทั้งนี้ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยการส่งเสริมความรู้ตั้งแต่ยังเยาวชนเลยก็ว่าได้

 

     

           

 

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

ข่าวอื่นๆ